Varde kommune rammes af sikkerhedsbrud i ydelsessystem påvirker borgere landet over

Foto: Varde kommune.
dato

Varde Kommune informerer om sikkerhedsbrud i forbindelse med persondata

Varde Kommune har offentligt bekendtgjort, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, som er underlagt Generel Databeskyttelsesforordning (GDPR). Dette sikkerhedsbrud er konstateret i Kommunernes Ydelsessystem (KY), en fejl der påvirker alle kommuner i landet.

De borgere, der er direkte berørt af dette sikkerhedsbrud, er dem som fra 8. juni 2020 til 9. februar 2024, har modtaget enten boligindskud, plejeorlov eller pensionsindbetaling ved tabt arbejdsfortjeneste. I denne situation er fejlen identificeret af leverandøren KOMBIT A/S, og skyldes en designfejl i KY-systemet, som specifikt påvirker udbetalingsmeddelelser til virksomheder.

Det centrale i fejlen er, at den har medført, at virksomheder fejlagtigt har fået adgang til oplysninger om det retsgrundlag, der ligger bag ydelsesbevillinger. Dog, det er værd at bemærke, at ingen andre former for personoplysninger udover retsgrundlaget er blevet videregivet ved fejlen. Derudover har bruddet ikke haft nogen indvirkning på selve udbetalingen af ydelser til borgere.

I bestræbelsen på at dæmme op for sikkerhedsbruddet, har KOMBIT A/S handlede hurtigt ved midlertidigt at blokere for udbetalingsmeddelelser til virksomheder og arbejder nu på en permanent løsning for at rette designfejlen.

Varde Kommune har i kølvandet på opdagelsen anmeldt sikkerhedsbruddet til Datatilsynet og understreger, at datasikkerhed er en topprioritet. Til støtte for borgere med spørgsmål eller bekymringer vedrørende sikkerhedsbruddet, er der mulighed for at kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver for yderligere assistance.

https://vardekommune.dk/underretning-om-brud-paa-persondatasikkerheden/

Kilde: Varde Kommune